• 0342 317 20 97

 

Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı

E-mail

Telefon (Dahili)

Prof. Dr. Selim ERDOĞAN

Mali İktisat

  selimerdogan@gantep.edu.tr  

3041

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ

Bütçe ve Mali Planlama

  esrasiverekli@gantep.edu.tr

2064

Doç.Dr. Yusuf BOZGEYİK

Maliye Teorisi

 ybozgeyik@gantep.edu.tr  

2054

Doç.Dr. Mehmet Fatih BUĞAN

Bütçe ve Mali Planlama

mfbugan@gantep.edu.tr

2057

Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

Mali Hukuk

ahmet.arslan@gantep.edu.tr

2046

Arş.Gör. Ayşe AYDIN

Mali İktisat

ayseaydin@gantep.edu.tr

2089